Gandaki Medical College
Teaching Hospital & Research Centre (P) Ltd.


PG को कक्षा संचालन वारे ।

यस गण्डकी मेडिकल कलेजमा शैक्षिक सत्र २०७५/२०७६ (२०१९) को लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको काउन्सिलिङ्ग पुरा गरी स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएको विद्यार्थीहरुको कक्षा यही मिति २०७६ बैशाख ३० गतेबाट हुने व्यहोरा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुमा जानकारी गराईन्छ ।

                                                                                                                               कलेज प्रशासन