Gandaki Medical College
Teaching Hospital & Research Centre (P) Ltd.


निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

२०८०/०७/२४ गते दुर्गम स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र Gandaki Medical Collage को प्राबिधिक सहयोग र मादी गाउँपालिकाको आयोजनामा सँञ्चालन भएको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर